Amedeo
Uspeh vašega podjetja je naša zaveza
Sledite Nam

Search

Naše storitve

Izdelava spletnih strani

Izdelavo spletne strani vedno začnemo s premislekom o tem, k čemu točno stremimo. Jasna opredelitev glavnega namena postavitve spletne strani in cilja, ki ga želimo z njo doseči, je ključna. Poleg tega se moramo vprašati tudi, kaj želimo od obiskovalca. Lahko govorimo o povečanju konverzije, večji prepoznavnosti, pridobivanju novih kontaktov, prejemanju povpraševanja ali pa zgolj o samem prikazu obstoja podjetja. Le postavljanje končnega cilja vas bo pripeljalo do tega, da boste na koncu ugotovili in ocenili, ali ste dosegli želene rezul tate.

Skozi skrbno načr tovane korake in s podrobno analizo se trudimo čim
bolj optimalno oblikovati strategijo postavljanja spletne strani, ki bo
bistveno prispevala k dominiranju vašega podjetja na spletu.

Načrtovanje

Spletna stran je ogledalo vašega podjetja na spletu. Čeprav je vizualna podoba bistvenega pomena, je oblikovanje ustreznega načrta izdelave še pomembnejše. Izdelava je zastavljena po korakih, ki so smiselno konstruirani. Tako po vaših navodilih, željah in ciljih postavimo aktivni načrt za optimalno doseganje rezultatov vašega podjetja na spletu.
Poleg samega namena in cilja spletne strani je poznavanje ciljne skupine ključno pri grajenju dobre vsebinske strategije. Ciljna skupina je namreč tista, ki jo skozi oblikovano vsebino targetiramo in želimo doseči, da na koncu tudi izvede želeno dejanje. Skladno s točno opredelitvijo in poznavanjem ciljne skupine se smiselno oblikuje tako videz, struktura in vsebina.
Ko so bistvene stvari jasne in opredeljene, lahko nadaljujemo z načrtovanjem vizualne in funkcijske oblike spletne strani. Osredotočimo se na optimalno oblikovno in postavitveno privlačnost (slikovno gradivo, oblika teksta, razdelitev vsebine …). Vizualna podoba pomeni veliko dodano vrednost in pripomore k temu, da si obiskovalec oblikuje pozitiven vtis o blagovni znamki.
Po strateški opredelitvi se fokusiramo na vsebino, ki je ponovno skladna s postavljenim namenom in ciljem. Vsebina je tista, ki bo pritegnila gledalce, da izvedejo tisti korak, katerega od njih želite. Vedno predlagamo čim jasnejše opredeljen in točno izoblikovan vsebinski koncept . S tem korakom se nato tudi prične izdelava spletne strani. Šele nato gre lahko postavljen načrt v izvedbo.

Oblikovanje CGP-ja

Pri oblikovanju celostne grafične podobe se osredotočimo na razumevanje vizije podjetja in ciljno publiko. Zgradimo močno strategijo, s pomočjo katere oblikujemo trajno in celovito predstavitev vašega podjetja/storitve. Dobra vizualna podoba pripomore k učinkinkovitosti, profitabilnosti in prepoznavnosti. Naš cilj je, da na trgu nastopate unikatno in skladno z vašo vizijo in zgodbo.

Programiranje

Spletno stran na podlagi vaših želja in dogovora oblikujemo od
samega začetka, jo optimiziramo ali nadgradimo. Ko tudi programsko
izvedemo, jo postavimo na strežnik. Nudimo tudi razvoj unikatnih
rešitev za vaše podjetje. Razvili smo več aplikacij za potrebe našega
podjetja ter tuja podjetja.

Vzdrževanje

Za vzdrževanje in posodobitve vaše nove spletne strani skrbimo še
eno leto po izdelavi spletne strani (v okviru izdelave spletnih strani)
oz. sodelujemo po dogovoru. Poskrbimo za varnost, ažurnost
programske kode in optimizacijo. Redna skrb za posodobitve in
vzdrževanje spletne strani sta pri vaši spletni prisotnosti ključni iz
več razlogov: konkurenčnosti, znatnega povečanja občutka prisotnosti na spletu in mnenja potrošnikov, ki si ga ustvarijo na
podlagi predstavitve vaše zgodbe na spletu.