Amedeo
Uspeh vašega podjetja je naša zaveza
Sledite Nam
Naše storitve

Izdelava spletnih strani usklajena z namenom in cilji naročnika

Izdelava spletnih strani je skrben postopek, ki ga vedno začnemo s premislekom o tem, k čemu točno stremimo. Jasna opredelitev glavnega namena postavitve spletne strani in cilja, ki ga želimo z njo doseči, je ključna. Poleg tega se moramo vprašati tudi, kaj želimo od obiskovalca. Lahko govorimo o povečanju konverzije, večji prepoznavnosti, pridobivanju novih kontaktov, prejemanju povpraševanja ali pa zgolj o samem prikazu obstoja podjetja. Le postavljanje končnega cilja vas bo pripeljalo do tega, da boste na koncu ugotovili in ocenili, ali ste dosegli želene rezultate.

Načrtovanje in izdelava spletnih strani za optimalno doseganje rezultatov

Spletna stran je ogledalo vašega podjetja na spletu. Čeprav je vizualna podoba bistvenega pomena, je oblikovanje ustreznega načrta izdelave še pomembnejše. Izdelava spletnih strani je zastavljena po korakih, ki so smiselno konstruirani. Tako po vaših navodilih, željah in ciljih postavimo aktivni načrt za optimalno doseganje rezultatov vašega podjetja na spletu.

Poleg samega namena in cilja spletne strani je poznavanje ciljne skupine ključno
pri grajenju dobre vsebinske strategije. Ciljna skupina je namreč tista, ki jo skozi
oblikovano vsebino targetiramo in želimo
doseči, da na koncu tudi izvede želeno dejanje. Skladno s točno opredelitvijo in poznavanjem ciljne skupine se smiselno oblikuje tako videz, struktura in vsebina.

Ko so bistveni elementi jasni in opredeljeni,
lahko nadaljujemo z načrtovanjem
vizualne in funkcijske oblike spletne
strani. Osredotočimo se na optimalno
oblikovno in postavitveno privlačnost
(slikovno gradivo, oblika teksta, razdelitev
vsebine…). Vizualna podoba pomeni veliko
dodano vrednost in pripomore k temu, da
si obiskovalec oblikuje pozitiven vtis o
blagovni znamki.

Po strateški opredelitvi se fokusiramo na
vsebino, ki je skladna s
postavljenim namenom in ciljem. Vsebina
je tista, ki bo pritegnila uporabnike, da
izvedejo tisti korak, katerega od njih želite.
Vedno predlagamo čim jasnejše
opredeljen in točno izoblikovan vsebinski
koncept. S tem korakom se nato tudi
prične izdelava spletne strani. Šele nato gre lahko postavljen načrt v izvedbo.

Oblikovanje CGP-ja

Pri oblikovanju celostne grafične podobe se osredotočimo na razumevanje vizije podjetja in ciljno publiko. Zgradimo močno strategijo, s pomočjo katere oblikujemo trajno in celovito predstavitev vašega
podjetja/storitve.

Dobra vizualna podoba pripomore k učinkinkovitosti, profitabilnosti in prepoznavnosti. Naš cilj je, da na trgu nastopate prepoznavno in skladno z vašo vizijo in zgodbo.

Programiranje

Spletno stran na podlagi vaših želja in dogovora oblikujemo od
samega začetka, jo optimiziramo ali nadgradimo. Ko spletno stran tudi programsko izvedemo, jo postavimo na strežnik. Nudimo tudi razvoj unikatnih rešitev za vaše podjetje. Razvili smo več aplikacij za potrebe našega podjetja ter za tuja podjetja.

Vzdrževanje

Za vzdrževanje in posodobitve vaše nove spletne strani skrbimo še
eno leto po izdelavi spletne strani (v okviru izdelave spletnih strani)
oz. sodelujemo po dogovoru. Poskrbimo za varnost, ažurnost
programske kode in optimizacijo. Redna skrb za posodobitve in
vzdrževanje spletne strani sta pri vaši spletni prisotnosti ključni iz
več razlogov: konkurenčnosti, znatnega povečanja občutka prisotnosti na spletu in mnenja potrošnikov, ki si ga ustvarijo na
podlagi predstavitve vaše zgodbe na spletu.

Prijava na e-novice

Vabimo vas, da se prijavite na naše e-novice. Nekajkrat mesečno vas bomo obveščali o naših prihajajočih dogodkih, najzanimivejših zapisih ter naših drugih aktivnostih in novostih.

Hvala za prijavo. Predstavitev našega podjetja vam bomo kmalu poslali po e-pošti.

Close Window